– køreskole i Nykøbing F.

Grundlæggende regler

- Til kategori B kørekort

Det formelle

Undervisningen til kategori B skal mindst indeholde følgende antal obligatoriske lektioner à 45 minutters varighed:

 • 29 lektioner i teorilokale.
 • 4 lektioner på lukket øvelsesplads.
 • 16 lektioner i manøvrer på vej.
 • 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg.

Den samlede undervisningstid på 53 lektioner á 45 min. er et absolut minimum for at kunne gennemføre en forsvarlig undervisning. Kørelæreren skal regne med, at elever vil have behov for yderligere repetitioner såvel i teoretiske emner som i praktiske manøvrer. Især ved mange praktiske manøvrer vil elever have behov for op til det dobbelte af den anførte tid.

Ønsker man at gennemføre flere end de 3 nævnte evaluerende prøver i teori, skal disse lægges uden for de obligatoriske lektioner i teorilokale.

Køreuddannelsens formål og indhold

I Færdelsstyrelsens undervisningsplan anføres det som mål at give eleverne:

 • Indsigt i og forståelse for farer og vanskeligheder i færdslen.
 • Viden om færdselsregler og lovbetemmelser.
 • Kendskab til bilen og dens betjening, herunder fejl af betydning for sikkerheden.
 • Forståelse for menneskelige forholds indflydelse på kørefærdigheden,
 • Færdighed af kritisk bedømmelse af færdslen.
 • Færdighed i at føre bil uden fare for sig selv eller andre.
 • En hensynsful og ansvarsbevidst indstilling.
 • Viden om og forståelse for “svage trafikanter”.

Pauser og fravær i køreuddannelsesperioden

Færdselsstyrelsen har udsendt regler for hvilke pauser i dit undervsningsforløb der kan accepteres af myndighederne. Hvis du holder for lange pauser, er der risiko for, at du skal begynde helt forfra med uddannelsen. 
Typisk vil en pause på mere end tre måneder resultere i at du risikerer at skulle starte helt forfra. En mere detaljeret gennemgang af disse regler vil blive gennemgået den første teoriaften

Indstilling til køreprøve

Kørekort udstedes af politiet efter bestået køreprøve, som aflægges for politiets prøvesagkyndige.
Først når du har gennemført hele uddannelsen i overensstemmelse med undervisningsplanen og din kørelærer har vurderet at du opfylder de teoretiske og kørselsmæssige krav, må læreren indstille dig til køreprøve.

Find ledig holdstart
Vores kunder er glade for os
Læs deres udtalelser her
Vi ved, at vi kan lære dig at køre bil
Lad os finde det rigtige hold til dig

Mange tak. Du hører fra os snarest!

Uups! Noget gik galt – giv os endelig et ring på telefonen i stedet.